สนใจสำรองที่นั่ง ติดต่อ mayurintr@gs1thailand.org, jarintorn60@gmail.com, chutimaporn119@gmail.com