TSCMP สัญจร เยี่ยมชม Kanjana Orchids Farm

กำหนดการ 07.30 น. พบกันที่หน้า ธ.ไทยพาณิชย์ ในจามจุรีสแควร์

08.00 น. ออกเดินทางไปลพบุรี

10.00 น. ถึง Kanjana Orchids เยี่ยมชมฟาร์ม

12.30 น. อาหารกลางวันที่สวนอาหารบัวหลวง แล้วแวะชมพระราชวัง สมเด็จพระนารายณ์มหาราช อายุกว่า 300 ปี ก่อนเดินทางกลับ

17.30 น. ถึงจามจุรีสแควร์โดยสวัสดิภาพ

ค่าสนับสนุนกิจกรรม 1,000 บาท / ท่าน

สำรองที่นั่งติดต่อ: คุณมยุรินทร์ เพชรชัด 02-345-1197 mayurintrp@gs1thailand.org